Bắt đầu tại 0:02

Công ty TNHH Đầu tư phát triển ứng dụng Công nghệ Sinh học ADB là một trong những đơn vị tiên phong trong công nghệ nghiên cứu, nuôi trồng tảo Spirulina bằng kỹ thuật hiện đại tại Việt Nam.  Bước đầu chúng tôi đa dạng hoá các sản phẩm tảo trên thị trường, đẩy lui dần tính độc quyền của các thương hiệu tảo nhập ngoại.

Xem thêm...